17 iulie 2008

Gâgã, consilier judeţean

Sãptãmâna trecutã vã aduceam la cunoştinţã faptul cã în şedinţa Consiliului Judeţean din data de 4 iulie a.c., printre altele, s-a adoptat hotãrârea de trecere a Zonei Libere sub administrarea comunitãţii locale şi, totodatã, prin pãrãsirea sãlii de cãtre consilierii liberali, consilierii Partidului Democrat-Liberal nu au putut sã depunã jurãmântul, astfel încât la ora actualã aceştia nu sunt consideraţi a fi în funcţie, deci nu au drept de vot.
Hotãrârea care scoate Zona Liberã de sub administrarea Consiliului Judeţean va produce efecte previzibile la nivelul organigramei, deoarece foarte mulţi dintre cei ce au condus pânã acum destinele Zonei Libere Giurgiu vor fi puşi pe liber; mai mult, vor fi obligaţi sã dea socotealã pentru maniera defectuoasã în care au condus zona.
Din acest motiv, ca o ultimã încercare de a bloca aceastã hotãrâre, sau mãcar amânarea deciziei pânã când vor avea drept de vot, consilierii încã nejuraţi ai PDL au înaintat prefectului Vasile Mustãţea o adresã prin care îi solicitau sã atace în Contencios Administrativ hotãrârile adoptate în şedinţa din data de 4 iulie.
Textul acestei adrese este demnã de un extemporal semnat de celebrul elev Gâgã. Vã redãm textul integral.

„Domnului Prefect Mustãþea Vasile
Subsemnaţii Niţulescu Dan Victor Radu, Dumitru Constantin, Bobe Ion, Budulea Daniel, Vasilache Ion, Mihalache Mihai, Dascãlu Octavian, Ispas Sorin, prezenþi la şedinţa extraordinarã convocatã în data de 04.07.2008 de Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Dumitru Beianu, consilieri judeţeni aleşi pe listele Partidului Democrat Liberal (PD-L) în urma votului din data de 01.06.2008 şi validaţi în condiţiile legii, solicitãm sã vã sesizaţi şi sã vã exercitaţi PREROGATIVELE, ce vã sunt conferite prin art, 26, din Legea 340/2004, privind instituţia prefectului, în care sens urmeazã a solicita Instanţei de Contencios Administrativ competentã, anularea în totalitate a hotãrârilor adoptate de cãtre Consiliul Judeţean Giurgiu, în şedinţa din 04.07.2008, hotãrâri ce s-au adoptat cu o evidentã încãlcare a legalitãţii.
Precizãm cã respectivele hotãrâri au fost adoptate în cadrul unei şedinţe extraordinare, deşi nu erau îndeplinite condiţiile imperative cerute de articolul 94, alineatul. 2, din Legea 215/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru desfãşurarea unei şedinţe extraordinare.
Ca reprezentant al unei instituţii independentã politic, aveţi obligaţia (legalã şi moralã) de a vã sesiza, a constata ilegalitatea si a acţiona conform prerogativelor ce vã sunt date prin lege, pentru asigurarea respectãrii legalitãţii actelor.”
Aşa sunã textul adresei. La cât de alambicat este, probabil cã semnatarii au amestecat cuvintele într-o pãlãrie şi le-au extras rând pe rând aşa cum le-au cãzut la mânã. Ce spune articolul 94, alineatul 2, din Legea 215. Haideţi sã lecturãm împreunã acest alineat, sã ne lãmurim… nu cu ce avem de-a face, ci cu cine avem de-a face, cu ce consilieri ne-a ales dupã 1 iunie a.c.
„Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresatã preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesitã adoptarea de mãsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlãturarea urmãrilor calamitãţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apãrarea ordinii şi liniştii publice.”
Nu pot spune cu certitudine ce a fost în mintea celui ce a redactat adresa cãtre prefectul judeţului, dar pot bãnui. Spre exemplu, cred cã s-a interpretat eronat art. 94, alin. 2, amestecându-se prerogativele preşedintelui consiliului judeţean cu cele ale prefectului, ajungându-se la concluzia cã nu se impunea o şedinţã extraordinarã atâta vreme cât nu s-au înregistrat pe raza judeþului calamitãţi, catastrofe, incendii, epidemii etc.
Dacã s-ar fi citit cu atenţie, prima parte a aliniatului 2 lucrurile ar fi fost extreme de limpezi pentru oricine. Reluãm pasajul, invitându-i pe pedelişti sã-ţi ia notiţe: “Consiliul judeţean se poate întruni în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor.”
Aici încheiem citatul, pentru cã restul, în cazul şedinţei din data de 4 iulie, nu mai conteazã. Iatã cã nici nu au debutat bine şi consilierii pedelişti îşi trag singuri un şut în târtiţã, umplându-se de ridicol, demonstrându-ne cât de bine cunosc ei Legea 215, legea administraţiei publice locale, un fel de Biblie pentru orice consilier.

Niciun comentariu: