13 septembrie 2009

Turda, oraşul portocaliu


Am primit pe e-mail un faximil de la un locuitor din municipiul Turda, cu rugămintea de a-l publica.

Este vorba despre o adresă, semnată de primarul municipiului, ec. Tudor Ştefanie, cu următorul conţinut:

Către S.C…………………

Prin prezenta vă informăm că HCL nr. 22/2005 modificată şi completată prin HCL nr. 150/2006 prevede la art. 14, lit. a. că agenţii economici şi alte persoane juridice de pe raza mun. Turda au următoarele obligaţii:

“Să întreţină în stare corespunzătoare clădirile, tonetele, chioşcurile unde îşi desfăşoară activitatea cu titlul de folosinţă sau în proprietate, prin zugrăvirea şi vopsirea exterioară a clădirilor, să remedieze defecţiunile la instalaţiile de apă, canal, etc…”

Vă solicităm ca în termen de 72 h să finalizaţi lucrările de reparaţii şi vopsirii exterioare la faţada clădirii pe care o deţineţi în Turda, str……………………… Culoarea stabilită este portocaliu.

În cazul în care nu vă veţi conforma veţi fi sancţionaţi potrivit legislaţiei în vigoare.


PPRIMAR
TUDOR STEFANIE

DIRECTOR TEHNIC
EMIL DARDAI

N.B. Primarul Tudor Ştefanie este membru al PD din 1996, vicepreşedinte al Biroului Permanent Judeţean al PD Cluj 1996-2004, secretar general al Biroului Permanent Judeţean al PD Cluj din 2004, preşedinte al Padtidului Democrat-Liberal Turda.

Până aici s-a ajuns cu paranoia. Orice alte comentarii sunt de prisos.

Niciun comentariu: